Blog

Tűzjelző rendszer korszerűsítése lépésről lépésre

A tűzjelző rendszer, mint minden bonyolult technikai rendszer, idővel veszíthet hatékonyságából.

Egyes elemei az idő előrehaladtával cserére szorulnak, legyen szó a periféria hálózatról vagy magáról a tűzjelző központról. Néhány típus gyártása és szerviztámogatása megszűnt, de az is lehet, hogy a tűzvédelmi szabályzat változásai miatt szorul korszerűsítésre vagy cserére tűzjelző rendszerünk.

Egyre erősebbnek érezzük azt a tendenciát, hogy a tűzjelző rendszerek „gazdái” felismerték, hogy egy időben megkezdett korszerűsítés mind a biztonságot, mind pedig a rendszerre fordított üzemeltetési költségeket is jó irányba mozdítja el. Ennek eredményeképpen egyre több üzemeltető keresi meg Társaságunkat a korszerűsítési, azaz migrációs lehetőségekkel és azok megvalósíthatóságával kapcsolatban.

Hogyan is valósítható meg egy nagyobb rendszerben a migráció?

A tűzjelző rendszer bonyolult modernizációs folyamatainak lépéseit egy megvalósult, sikeres projekten keresztül lehet a legegyszerűbben bemutatni. A továbbiakban a Lurdy Ház tűzjelző rendszerének lépésről-lépésre történő korszerűsítését szeretnénk Önöknek bemutatni.

 

Tervezés, előkészítés

A tűzjelző rendszer tervező első lépésként az évek során összegyűlt információkat rendszerezte, továbbá a rendszermérnökök segítségével felmérte a jelenlegi rendszer állapotát. Annak érdekében, hogy korszerűsítés folyamán minden érdekelt fél igényeit és elvárásait maradéktalanul kielégíthessük a korszerűsítéskor, már a tervezési fázis elején fontosnak tartottuk a Katasztrófavédelmi hatóságot is bevonni. A leghatékonyabb kommunikáció érdekében a teljes tervezési folyamatot Társaságunk koordinálta.

A tűzjelző rendszer korszerűsítésének terve a teljes rendszerre készült el. A tervezéshez azonosítani kellett az épület tűzszakaszait, továbbá az optimális megoldás kidolgozása érdekében meg kellett vizsgálni a jelenlegi tűzjelző rendszer felépítését is. Az összegyűjtött információk alapján készült el a gyártói előírásoknak, illetve az azóta megváltozott jogszabályi háttérnek is megfelelő tűzjelző rendszer terv, amely a migráció során cserélendő eszközök listáját és leírásait, engedélyeit is tartalmazta. A Katasztrófavédelmi hatóság az elkészült tervek alapján Létesítési engedélyt adott ki a korszerűsítésre.

A Siemens többlépcsős fejlesztési koncepciója és az elkészült tervek alapján első ütemben a ház tűzjelző rendszerének csak egy része került korszerűsítésre. A Létesítési engedély birtokában - annak érvényességi idején belül - lehetőség van több ütemben korszerűsíteni és használatba venni a megújult tűzjelző rendszert.

 

Előkészítés fázisa

A projektindításkor több főből állt össze az a csapat, amely a korszerűsítés minden lépéséért felelt. Ennek megfelelően felelőst kapott:

  • a grafikus felügyeleti rendszer,
  • az új tűzjelző központ,
  • a periféria eszközök üzembe helyezése,
  • a projekt koordinálás, tervezés.

A legnagyobb létszámot természetesen a periféria eszközök cseréjéért felelős csapat képviselte, hiszen egyszerre 2-3, több főből álló kisebb csoport végezte a cseréket.

 

Kivitelezés

Az első lépésben több külön területen, de összehangolt munkával dolgozó csapatok cserélték a jelzőhurkokon lévő periféria eszközöket. Egyes területeken, üzlethelyiségekben csak őrszolgálattal, ellenőrzés alatt lehetett elvégezni a munkálatokat, sok esetben normál munkaidőn kívül. A hatékony koordinációnak köszönhetően, az épületüzemeltető segítségével, a munka gördülékenyen zajlott.

Az automatikus és kézi működtetésű jelzőperifériákkal egyidőben a vezérlő- és/vagy bemeneti I/O modulokat is kicseréltük. Ez utóbbi eszközök cseréjénél a tűzjelzőhöz kapcsolódó társrendszerek működését is figyelembe kellett venni, és szükség esetén ezen rendszerek szakembereit is be kellett vonni. Mindezekkel párhuzamosan a régi tűzjelző központ bontását és az új központ összeszerelését is megkezdtük.

Szakembereink több bonyolult eszközcserét is egyszerre végeztek a, aminek oka egyszerű volt: az épület tűzvédelemének zökkenőmentes biztosítása. A párhuzamosan végzett eszközcserék lehetővé tették, hogy az épület csak a lehető legkevesebb ideig legyen védelem nélkül. Az akkor még az országban egyedülálló tűzjelző központ lehetővé tette az elkészült hurkok folyamatos átterhelését az új tűzjelző központra.

A Lurdy Ház nagyon összetett tűzjelző rendszerrel rendelkezik, több mint 10 érzékelőhurok található a rendszerben, így indokolt volt az egyedülálló Siemens Sinteso FC2080 típusú központ alkalmazása. A jelzőhurkok új központra történő átterhelését komoly előkészületek előzték meg, így az átkötés már gyorsan lebonyolítható volt. Az épület régi tűzjelző rendszerében számos bonyolult vezérlési feltétel volt, ezért az új központnak ehhez is alkalmazkodnia kellett. A gondos és alapos előkészítésnek köszönhetően, továbbá az üzembe helyezést végző kollégák precíz munkájának hála, problémamentesen folyt az átterhelés.

Az új tűzjelző központ alkalmazásával párhuzamosan a régi grafikus felügyeleti rendszer új, korszerűbb rendszerre történő cseréje is szükségessé vált. Az új grafikus felügyeleti rendszert a tűzjelző rendszer 2/3-os készültségénél helyeztük üzembe. Az új tűzjelző központ és a grafikus rendszer, valamint az alaprajz összehangolása után ez is zavartalanul működött, emellett a grafikus rendszer 30 percre elegendő másodlagos tápellátást is kapott, így áramkimaradás esetén is biztosítottá vált a folyamatos működés.

A korszerűsítés végére olyan rendszer készült el, amely megfelel a mai kor technikai elvárásainak, valamint méltó módon biztosítja a bevásárló központban és irodaházban tartózkodók tűzvédelmét.

 

Üzembe helyezés és az átadás

Az üzembe helyezés során a legfőbb hangsúly a periféria eszközök tesztelésén, illetve a szükséges jelölések elhelyezésén volt. Az összegyűjtött adatokat összevetettük a felügyeleti rendszer és a központ adataival, és az eredményeket megvalósulási tervben rögzítettük annak érdekében, hogy azok a valóságnak megfeleljenek. Miután az üzemi tesztek sikeresek voltak, a tűzjelző rendszer átadásra került a Katasztrófavédelmi hatóság, illetve az üzemeltető számára.

 

Tapasztalat

A Lurdy Ház tűzjelző rendszerén végzett modernizációs projekt bemutatásában is látszik, hogy egy ilyen rendszer korszerűsítése nem egyszerű feladat. A leírtakból látható, hogy alapos előkészítés és aprólékos, figyelmes, jól szervezett munka szükséges a megfelelő eredmény eléréséhez.

Amennyiben egy megfelelően koordinált és szakképzett csapatra bízza a migráció lebonyolítását, akkor biztos lehet benne, hogy az új, korszerű tűzjelző rendszer a jövőben is folyamatosan és megbízhatóan szolgálja majd a személyek és épületek tűzvédelmét!

 

Szakács Tibor

SBT Protect Kft.

Biztonságtechnikai mérnök

Beépített automatikus tűzjelző rendszer tervező

Beépített automatikus tűzjelző rendszer szakértő

© 2021 SBTProtect. All Rights Reserved. Designed By One Online